Project omschrijving

Wat is dierenfysiotherapie?

Fysiotherapie is het toepassen van fysieke prikkels (massage, oefentherapie, bewegingstherapie en fysiotechniek) om stoornissen te genezen, begeleiden, verbeteren en/of te voorkomen.

In een gezond lichaam zijn alle onderdelen met elkaar in evenwicht en functioneren deze probleemloos. Bij een tijdelijke of blijvende stoornis (die gelegen is in het, zoals wij het noemen, ‘houdings- en bewegingsapparaat’) kunnen wij door middel van fysiotherapie hier invloed op uitoefenen. Dieren zijn afhankelijk van hun bewegingsvrijheid; belemmeringen in het bewegingsapparaat geven pijn maar beïnvloeden ook het gedrag.

Wanneer een dier op consult komt, nemen we een anamnese (vraaggesprek en intake) af, doen een fysiotherapeutisch onderzoek en er wordt een behandelplan gemaakt en behandeld. We rapporteren terug naar de verwijzend dierenarts. Bij een preventieve behandeling (sportmedische keuring, begeleiding, advies en/of check-up) is een verwijzing niet noodzakelijk. Komen er tijdens het fysiotherapeutisch onderzoek problemen of klachten naar voren die eerst door een dierenarts moeten worden bekeken, dan verwijst de dierenfysiotherapie terug naar de dierenarts.

Naast het behandelen geef ik altijd ‘huiswerk’, tips en adviezen mee, afhankelijk van de blessure een aangepast revalidatie programma of een trainingsopbouw programma.

Meestal behandelen we paarden en honden, soms ook een kat, konijn of landbouwdier.

NVFD

Dierenfysiotherapeuten zijn in beginsel humaan fysiotherapeut met als specialisatie fysiotherapie bij dieren t.b.v. hun bewegingsvrijheid. De meeste dierfysiotherapeuten in Nederland zijn aangesloten bij de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Dieren (NVFD). Ook de Praktijk voor Dierenfysiotherapie Marijke Hegemans is lid van deze vereniging.

Onze kliniek heeft een nauwe samenwerking met dierfysiotherapeute Marijke Hegemans, Kalkovenweg 7, 2401 LJ Alphen aan den Rijn
Kijk voor meer informatie op www.fysiotherapie-voor-dieren.nl