Project omschrijving

Kreupelheidsdiagnostiek

Wanneer een paard kreupel is zullen wij een uitgebreid kreupelheidsonderzoek uitvoeren, waarbij we het paard in stand en in stap/draf/galop zullen beoordelen. Ook voeren wij indien nodig buigproeven uit.

Echografie

Indien uw paard plots kreupel is, is het soms nodig om een echo van de pezen te maken. Vroeger werd vaak zo’n 10-14 dagen gewacht met het maken van een echo van de pezen. Nieuwe inzichten hebben laten zien dat het juist beter is om zo snel mogelijk een echo te maken zodat het juiste behandelplan gekozen kan worden. Voor het maken van peesecho’s werken wij samen met een collega. Het is mogelijk om dit op stal te laten uitvoeren.

Uitverdoven

Wanneer er door het kreupelheidsonderzoek één been is gevonden waaraan het paard kreupel loopt, kan dit been van beneden naar boven uit verdoofd worden met lokale en kortwerkende verdoving. Zo is de locatie van de oorzaak van de kreupelheid nog beter te bepalen. Ook hiervoor verwijzen wij u naar onze collega.

Voor meer informatie over kreupelheden, kijkt u onder het kopje ‘Informatiebank Dieren’ en dan onder het kopje ‘Kreupelheid’ op deze website.