Project omschrijving

Wedstrijden

De vaccinatie tegen influenza is verplicht voor wedstrijden. In het paardenpaspoort dient een geldig overzicht te zijn geregistreerd van de aan het paard toegediende vaccinaties, inclusief de verplicht gestelde vaccinaties tegen influenza. De basisvaccinatie tegen influenza bestaat uit twee vaccinaties, die minimaal 21 en maximaal 92 dagen na elkaar moeten zijn toegediend. In de periode tussen deze twee vaccinaties mag het paard niet op wedstrijden worden uitgebracht. Vervolgens dient jaarlijks de vervolgvaccinatie te zijn gegeven. Een vaccinatie dient minimaal zeven dagen voor de (eerste) wedstrijd(dag) te zijn toegediend. Tegenwoordig is het bij nieuw geboren veulens verplicht om 3 basis vaccinaties te geven.

Paardenpaspoort
Tegenwoordig is het belangrijk dat duidelijk is of een paard beschikbaar blijft als slachtdier of wordt uitgesloten voor de slacht. Dit uitsluiten voor de slacht kan door dit in het paspoort te laten aftekenen.

Medicatie
In Nederland heeft een paard een status als voedselproducerend dier, tenzij door de eigenaar wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Door deze status als slachtdier moet bekend zijn wat een paard tijdens zijn leven aan medicatie heeft ontvangen. Het gaat hier vooral om medicatie met een lange wachttijd en om medicatie waardoor een paard niet meer geslacht mag worden.

Paspoort
Als het paard een voedselproducerend dier is:

  • moeten de tijdelijke wachttijden voor medicatie afgegeven worden in de vorm van een logboek.
  • moet medicatie op de positieve lijst (6-maanden wachttijd) in het paspoort in het hoofdstuk ‘Medische behandelingen’ geschreven worden.
  • En medicatie ontvangt die verboden is bij voedselproducerende dieren, moet het paspoort aangepast worden naar een niet-voedselproducerend dier.

De pagina voor aftekenen van het paspoort staat in het hoofdstuk Medische behandeling, deel I. “Ondergetekende/eigenaar verklaart dat het in dit identificatiedocument beschreven dier niet bestemd is om te worden geslacht voor menselijke consumptie”.

Dienen wij uw paard medicijnen toe die in dit logboek thuishoren, dan ontvangt u van ons een formulier met de wachttijden erop.
Wilt u het dier niet laten slachten, dan kunt u dit bij de eerstvolgende visite aangeven of even bij ons langskomen op de kliniek om het paspoort af te tekenen voor niet meer slachten.

Indien u een paard verkoopt waar nog wachttijd voor geldt, adviseren wij u de nieuwe eigenaar een handtekening onder het logboek te laten zetten dan wel bepalingen op te nemen in een schriftelijke koopovereenkomst.

In het geval dat het paard verzekerd is, moet je dit eerst overleggen met de verzekering. Dit omdat de slachtwaarde van het paard (zgn. restwaarde) verloren gaat wanneer je het paspoort laat aftekenen.
Een paard kan ook een voedselproducerend dier blijven tot het moment dat hij misschien medicatie moet ontvangen waardoor hij niet meer geslacht mag worden. Als eigenaar kun je ook pas op dat moment beslissen.

Er zijn nog enkele gevallen waarbij een paard automatisch uitgesloten wordt voor de slacht:

  • Wanneer een veulen pas na de leeftijd van 6 maanden gechipt wordt.
  • Oude paspoorten waar geen pagina meer inzit voor medicijnregistratie zijn formeel ongeldig en moeten opnieuw worden aangevraagd. Dit nieuwe paspoort wordt dan automatisch ‘niet meer slachten’.
  • Wanneer een paspoort zoek raakt, moet er een nieuw paspoort worden aangevraagd. Dit nieuwe paspoort wordt ook automatisch ‘niet meer slachten’.