Project omschrijving

In onze kliniek komen we ook regelmatig (veel verschillende) vogels tegen. Dit zijn soms vogels die binnengebracht worden door de Dierenambulance, zoals eenden, duiven, zwanen, reigers, meerkoeten etcetera. Andere keren zijn het vogels die als huisdier gehouden worden, zoals een parkiet, kanarie, vink of een papegaai.

De meeste problemen die we zijn bij tamme vogels komen voort uit de huisvesting en/ of de voeding. Elke vogel heeft vaak hele specifieke eisen wat betreft de grootte van de kooi, de temperatuur, de luchtvochtigheid en het dieet. Het zou te ver voeren om dit per vogelsoort te beschrijven.

Zorg ervoor dat u zich uitgebreid laat informeren voordat u een vogel aanschaft, zodat u op de hoogte bent van de leefeisen van uw vogel.